Terug naar overzicht

Meest gestelde vragen en antwoorden

Ontdek hier alle meest gestelde vragen en antwoorden. Toch nog een vraag? Contacteer ons via vragen@N13fietsveilig.be.

Hoe komt het kruispunt Lindekens eruit te zien na de werken?

Het kruispunt Lindekens blijft ook na de werken een kruispunt en wordt geen rotonde.

Hoelang duren de werken?

Het einde van de werken is voorzien in mei 2022. Nadien volgt er nog aanplanting van groen tot het najaar 2022. Dit zonder hinder voor het verkeer. Let op: deze planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden zoals het weer.

Wordt het wegdek van de N13 volledig opnieuw aangelegd?

Neen. Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder, heeft geoordeeld dat de rijweg van de N13 tussen Nijlen en de E313 nog in goede staat is. Bij de herinrichting van het kruispunt Lindekens wordt de asfaltverharding wel vernieuwd en uitgebreid met extra afslagstroken.

Hoe organiseren jullie de afvalophaling tijdens de werken?

De aannemer is verplicht om de ophaaldiensten doorgang te verlenen. Indien dit tijdens een bepaalde periode niet lukt, zal de aannemer het afval verzamelen op een locatie die bereikbaar is voor de ophaaldiensten.

Blijft de Sperwerlaan toegankelijk met de wagen?

Ja. Je zal met je wagen in de Sperwerlaan kunnen blijven rijden zoals je dit ook voor de start van de werken kon. De situatie voor automobilisten wijzigt dus niet. De extra slagboom heeft als doel zwaar vrachtverkeer te weren uit de Sperwerlaan en de omliggende straten. Opgelet: enkel plaatselijk verkeer.

Blijft mijn woning, winkel, oprit, magazijn… bereikbaar met de wagen?

De inritten naar woningen en winkels blijven zo veel als mogelijk toegankelijk met de wagen. Er zijn enkele uitzonderingen:. 

  • tijdens het rooien van bomen en het klaarmaken van de ondergrond: de toegang wordt maximaal 1 uur onderbroken 
  • tijdens rioleringswerken: de toegang wordt maximaal een halve dag onderbroken. Op het einde van elke dag worden eventuele sleuven gedicht zodat je met de wagen kunt doorrijden. 
  • tijdens de aanleg van het fietspad: de toegang wordt maximaal 2 dagen onderbroken om het beton te laten uitharden 

De aannemer plaatst steeds voetgangersbruggen, minder hinder steenslag en rijplaten. 

De aannemer bust minimum 2 weken op voorhand een bewonersbrief om je op de hoogte te brengen indien de toegang tijdelijk onderbroken wordt. Ook de beschikbare parkeergelegenheden in jouw buurt worden in de infobrief meegegeven. 

Plan je een verhuis of heb je belangrijke leveringen? Bel dan rechtstreeks met de aannemer op het nummer 014 62 22 11. 

Blijven de elektriciteitsaansluitingen bovengronds?

Neen.  Alle bovengrondse kabels stoppen we in de grond. De betonpalen verdwijnen. Fluvius legt deze kabels aan en moet soms de oprit gedeeltelijk opbreken. Na de aansluiting wordt alles terug hersteld. 

Hoe is de verkeerssituatie bij de grens met Nijlen?

Bij de grens met Nijlen (Grobbendonkseweg) worden de betonblokken tijdelijk vervangen door een lage slagboom. Personenwagen zullen nog steeds niet kunnen doorrijden, De Lijn en hulpdiensten wel.

Hoe wordt de belijning op het wegdek aangebracht?

De belijning op het nieuwe asfalt zal aangebracht worden met thermoplastische belijning. Waar de rijbaan niet vernieuwd wordt, zal AWV zelf instaan voor eventueel onderhoud van de belijning. De streepjeslijnen die het huidige fietspad aanduiden worden wel verwijderd tijdens de werken.

Hoe zal mijn privé-oprit verbonden worden met de rijweg?

De aannemer legt een oprit aan tussen de rijweg aan de rooilijn van je private grond. De oprit legt hij aan volgens de voorschriften van het Agentschap Wegen en Verkeer: een oprit van 5 meter breed uitgevoerd in grijze klinkers van 22 x 11 cm. Waar de oprit lager dan het fietspad ligt, wordt een goot met afwatering naar de gracht voorzien.

Is het kruispunt nog te betreden met de fiets als daar werken bezig zijn ?

Je kan niet voorbij fietsen tijdens de werken. Je kan wel voorbij wandelen met de fiets aan de hand of via de omliggende straten passeren.  

Kan ik de positie van mijn oprit op een zijstraat laten wijzigen?

Dit bekijken we geval per geval. Je stuurt hiervoor een mail naar vragen@N13fietsveilig.be. Geef zoveel mogelijk relevante informatie mee (adres, plannetje, foto’s…). Het lokaal bestuur Grobbendonk bekijkt dit met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Kan ik ter hoogte van Nieuwendijk nog de bus richting Herentals nemen ?

Nee.  Je gebruikt de tijdelijke bushalte net voorbij het kruispunt (kant Nieuwendijk). Je kan deze tijdelijke halte bereiken via de trage weg Pierloos (parallel met de N13). Ontdek hier de omleidingen voor busverkeer. 

Mijn sceptische put loopt over in de gracht, wat moet ik doen? En mag ik mijn sterfput in dienst laten ?

Tijdens de aanleg van de riolering wordt de overloop tijdelijk afgekoppeld. Je laat best op voorhand je put ledigen. Na de aanleg van de nieuwe riolering wordt de overloop opnieuw op de gracht aangesloten. Na het testen van de waterdichtheid van de rioolbuizen kan de overloop op de riolering worden aangesloten. Dit gebeurt door de aannemer. 

Sterfputten moet je uit dienst nemen. Deze kunnen wel als regenwaterinfiltratie gebruikt worden.

Waar komt de riolering in het onteigende stuk te liggen?

Op de meeste plaatsen komt deze tussen de rijweg en de gracht. In de zone tussen kruispunt Lindekens en de E313 ligt de riolering tussen gracht en fietspad. In het centrum van Grobbendonk ligt deze onder de parkeerstroken.

Waarom werd Achterheide (achteraan Nieuwendijk) niet mee op het rioleringsplan opgenomen ?

Deze straat ligt te ver van het gerioleerde gebied waardoor de maatschappelijke kost te groot zou worden.

Wanneer moet de gescheiden riolering op mijn perceel klaar zijn en wie doet de keuring van het private gescheiden rioolstelsel ?

Tegen het einde van de werken (najaar 2022) moeten alle afkoppelingen op privaat domein uitgevoerd EN gekeurd zijn. Voor specifieke vragen omtrent de afkoppelingen en keuring neem je contact op met de afkoppelingsdeskundige van Fluvius via www.fluvius.be/nl/contact of via 078 35 35 34.

Wie sluit de nutsvoorzieningen van het huis aan op de nieuwe nutsleidingen langs de rijweg ?

De aannemer van de nutsmaatschappijen doet dit, ook op privéterrein. Deze worden persoonlijk toegelicht door de aannemer. 

Wie verplaatst mijn gasmeter?

Hiervoor neem je best contact op met Fluvius  via www.fluvius.be/nl/contact of 078 35 35 34. Indien je dit niet doet, zal Fluvius zelf contact met jou opnemen.

Wordt de Looystraat net zoals de Grensstraat dubbelrichting tijdens de werken?

Ja. Zowel de Grensstraat als de Looystraat worden dubbelrichting, maar hebben geen verbinding meer met de N13. 

Wordt een gasleiding aangelegd?

Ja. Tijdens de nutswerken wordt een nieuwe gasleiding aangelegd langs de N13, behalve tussen Berg en Dal en Denneberg. Meer informatie via www.fluvius.be/nl/contact of 078 35 35 34.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar met de wagen?

De inritten naar woningen en winkels blijven zo veel als mogelijk toegankelijk met de wagen. We kunnen dit echter niet altijd garanderen. De toegang wordt kort onderbroken (maximaal 1 uur) wanneer de aannemer bomen rooit en de ondergrond klaar maakt om op te kunnen werken. Ook wanneer de aannemer rioleringen en nutsleidingen legt, is het mogelijk dat de toegang tijdens de dag onderbroken is. Op het einde van elke dag worden eventuele sleuven gedicht zodat je met de wagen kunt doorrijden. Bij het storten van beton zijn woningen en winkels mogelijk twee dagen onbereikbaar voor wagens en zwaar transport. De aannemer overlegt dit op voorhand met de betrokken eigenaars en het lokaal bestuur. De aannemer brengt je ook steeds minimum 1 week op voorhand op de hoogte indien de toegang tijdelijk onderbroken wordt.

Zal er geluids- en trillinghinder zijn?

Geluid en trillingen zijn niet te vermijden bij wegenwerken. Maar de aannemer moet zich wel aan de wettelijk richtlijnen houden. Ervaar je zeer veel hinder? Aarzel niet ons te contacteren.

Werkt de aannemer ook in het weekend en ’s nachts?

De aannemer werkt normaal niet in het weekend en ook niet ’s nachts, behalve bij de heraanleg van het kruispunt Lindekens. Om de onderbreking van het kuispunt Lindekens zo kort mogelijk te houden, zal de aannemer uitzonderlijk tijdens die fase elk weekeinde doorwerken. ’s Nachts werken kan enkel na goedkeuring door het lokaal bestuur en de politie.

Ik heb schade door de werken. Wat nu?

Bij eventuele schade neem je best foto’s. Samen met een beschrijving van de schade mail je dit naar vragen@N13fietsveilig.be.

Kunnen de hulpdiensten nog tot aan mijn woning?

Ja. Ook indien de oprit tijdelijk onderbroken is, zullen de hulpdiensten tot aan je woning kunnen.

Waarom rooien jullie bomen?

Om de brede en veilige fietspaden aan te leggen en om de riolering en nutsleidingen te vernieuwen, hebben we plaats nodig. Na overleg met het Agentschap Natuur en Bos werd beslist om de oude veteraanbomen met veel takverlies te verwijderen. Meteen werd ook beslist om langs het volledige traject van de werken nieuwe laanbomen te planten. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos werd zomereiken en essen gekozen.

Planten jullie nieuwe bomen?

Ja. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos planten we over het volledige traject zomereiken en essen. Zo behouden we het laanuitzicht.

Welk kleur hebben de lichtpalen?

Tussen Lindekens en E313 komen er nieuwe kreukelpalen. Kreukelpalen zijn palen die ombuigen als je er met een auto tegenaan botst. Deze palen zijn zwart/grijs, net zoals deze tussen E313 en Herentals.

De bestaande palen rond het kruispunt Lindekens in het centrum en tussen Lindekens en Pallieterdreef blijven behouden.